»
Pallet Nails: Wire Coil
»
Pallet Nails: High Load Coils
»
Pallet Nails: Bulk

Pallet Nails: Wire Coil
Item Code
Shank
Description
Point
Nails Per Coil
Coils Per Box
32V1
Smooth / Screw / Ring
1 1/4 x .083
BDP
350
40
38V1 1 1/2 x .083
BDP
350
40
45V1 1 3/4 x .083
BDP
350
40
50V1 2 x .083
BDP
350
40
45V3 1 3/4 x .090
BDP
300
30
50V3 2 x .090
BDP
300
30
45V5 1 3/4 x .099
BDP/BCP
300
30
50V5 2 x .099
BDP/BCP
300
30
57V5 2 1/4 x .099
BDP/BCP
300
30
65V5 2 1/2 x .099
DP
300
30
65V9 2 1/2 x .113
DP/CP
250
30
73V9 2 7/8 x .113
DP/CP
250
20
75W1 3 x .120
DP
225
20
90W1 3 1/2 x .120
DP
225
20
100W1 4 x .120
DP
225
20

 

»
Pallet Nails: Wire Coil
»
Pallet Nails: High Load Coils
»
Pallet Nails: Bulk

Pallet Nails: High Load Coils
Item Code Description Point Nails Per Coil Coils Per Box
HCN32V1 1 1/4 x .083 BDP 4500 4
HCN38V1 1 1/2 x .083 BDP 4500 4
HCN50V5 2 x .099 BDP/BCP 3000 3
HCN57V5 2 1/4 x .099 BDP/BCP 3000 3
HCN65V5 2 1/2 x .099 DP 3000 3
HCN65V9 1 1/2 x .113 DP/CP 3000 3
HCN73V9 2 7/8 x .113 DP/CP 3000 3
HCN75W1 3 x .120 DP 2250 2

Back to top

»
Pallet Nails: Wire Coil
»
Pallet Nails: High Load Coils
»
Pallet Nails: Bulk

Pallet Nails: Bulk
Item Code Description Point Shank Mean Head Diameter Mean Thread Diameter Weight Per Box (Kg)
LN32V1 1 1/4 x.083 BDP Ring/Smooth 0.208 0.096 20
LN38V1 1 1/2 x .083 BDP Screw/Smooth 0.208 0.096 20
LN50V5 2 x .099 BDP/BCP Screw/Smooth 0.248 0.112 20
LN57V5 2 1/4 x .099 BDP/BCP Screw/Smooth 0.248 0.112 20
LN65V5 2 1/2 x .099 DP Screw/Smooth 0.248 0.112 20
LN65V9 2 1/2 x .113 DP/CP Screw/Smooth 0.280 0.126 20
LN73V9 2 7/8 x .113 DP/CP Screw/Smooth 0.280 0.126 17
LN75W1 3 x .120 DP Screw/Smooth 0.280 0.126 17

  Back to top


    

  Madura Fasteners (M) Sdn. Bhd.
  No. 1764, MK 14 Jalan Bukit Tambun, Bukit Tambun, 14110 Simpang Ampat, Penang, Malaysia.
  Tel: (04)568-2787 Fax: (04)568-2789 E-mail: info@madurafasteners.com